Disclaimer

Algemeen

Frans van de Polder AGF VOF (Kamer van Koophandel 240098719), hierna te noemen Frans van de Polder, verleent u hierbij toegang tot fruitmandje.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Frans van de Polder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Frans van de Polder spant zich in om de inhoud van fruitmandje.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op fruitmandje.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Frans van de Polder.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Frans van de Polder. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Frans van de Polder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.